DISCLAIMER
De website heeft tot doel de producten, recepten en adviezen van het merk Bonduelle Food Service te presenteren. 
De website is toegankelijk via de link www.bonduelle-foodservice.nl

Intellectuele eigendom

 

Deze website wordt gehouden door de vennootschappen:


Bonduelle Nederland BV
Postbus 28058
5602 JB Eindhoven
THE NETHERLANDS
KvK: 16 04 39 76
 (hierna ‘BONDUELLE NEDERLAND’ genoemd).
De inhoud van deze website, de algemene opbouw ervan, het ontwerp, de teksten, afbeeldingen, animatiefilmpjes, logo's en software, geluiden, de knowhow en alle onderdelen waaruit deze website bestaat, zijn de exclusieve eigendom van BONDUELLE NEDERLAND en haar moederonderneming BONDUELLE SAS (‘BONDUELLE’). Bijgevolg is elke reproductie, afbeelding, gebruik, aanpassing, wijziging, inbedding, vertaling en elk gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van BONDUELLE, en worden inbreuken hierop beschouwd als inbreuken op het auteursrecht en/of het modellenrecht en/of merkenrecht.
Aanvragen om toestemming moeten via e-mail worden gericht aan het volgende adres: bonduelle-foodservice.nl/contact

 

Beperking van aansprakelijkheid
 

De gegevens op deze website worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Ze kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. BONDUELLE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen verlies van inkomsten of winstderving, verlies van gegevens en/of materiaal evenals kosten voor herstel en/of reproductie ten gevolge van het gebruik en/of de onmogelijkheid om gebruik te maken van de diensten of inhoud van deze website. BONDUELLE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten op de website, technische problemen, de interpretatie van de gepubliceerde gegevens en de gevolgen van het gebruik van die gegevens. Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij deze gegevens volledig op eigen verantwoordelijkheid gebruikt.

 

Verklaring van BONDUELLE over de bescherming van persoonsgegevens

Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en het plaatsen van cookies door BONDUELLE kunt u ons privacy beleidraadplegen

 

Website gerealiseerd door

 

NIJI - 38 T rue de Rennes - F-35510 CESSON SEVIGNE

 

Hosting

Amazon Web Services LLC

P.O. Box 81226

Seattle, WA 98108-1226

 

 

Credits van foto's en video's

Agence Nikita - 22 rue Jean Moulin - F-59800 RIJSEL

Frank Verbruggen Photography – Voorbolst 3c – 5469 Erp - Nederland