sluiten
Avec les chefs, Pour les chefs

Our mission:
Make vegetal a core
component of food in restaurants

Om je beter te kunnen
inspireren bouwen
we aan een nieuwe website

Klik hier voor contact of meer product informatie

 

Bonduelle Food Service en u

Newsletter

U kunt zich hier aanmelden om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws van BFS:

Laten we ons nu gezamenlijk inzetten voor onze toekomst.

  • BFS en u
  • De activiteiten van BFS op het gebied van duurzame ontwikkeling
  • BFS en u
De activiteiten van BFS op het gebied van duurzame ontwikkeling
De activiteiten van BFS op het gebied van duurzame ontwikkeling

Interview met Cécile Lovichi, manager duurzame ontwikkeling bij de Bonduelle Groep


Cécile, kun je ons kort een indruk geven van je taak binnen de Bonduelle Groep?


Als milieumanager bij de Bonduelle Groep coördineer ik de activiteiten van de fabrieken in het kader van het milieubeleid van de Groep en ben ik verantwoordelijk voor het speerpunt "NATUURLIJKE RIJKDOMMEN" binnen het beleid voor duurzame ontwikkeling van de BONDUELLE GROEP.

Bij Milieu streven wij naar een voortdurende verbetering van onze prestaties: beheer en beperking van energie- en waterverbruik, beheer en kwaliteit van de behandeling van ons afvalwater, reductie aan de bron en recycling van industrieel afval en van de door onze activiteit gegenereerde nevenproducten.

Wij zijn voortdurend alert op de laatste ontwikkelingen bij op het gebied van regelgeving en maatschappelijke verwachtingen, zodat wij in staat zijn innoverende milieuoplossingen te hanteren die zijn aangepast aan de context waarbinnen onze fabrieken en producten functioneren.


Wat is binnen de Bonduelle Groep het eigene van Bonduelle Food Service in het kader van duurzame ontwikkeling?


Ik zie dat de commerciële en marketingteams buitengewoon open staan voor dit aspect, Het komt geregeld voor dat ik vergaderingen bijwoon om de medewerkers van Food Service op de hoogte te stellen van de activiteiten van de Groep.


Ik vermoed dat deze belangstelling samenhangt met het feit dat deze medewerkers regelmatig contact hebben met de directe gebruikers van onze producten en dat Food Service professionals zelf vaak zeer betrokken zijn bij dit soort kwesties.


Hoe werkt deze belangstelling door naar de assortimenten die door Bonduelle Food Service op de markt worden gebracht?


Wij analyseren regelmatig de levenscyclus van onze producten. Een milieuonderzoek heeft eigenlijk alleen zin op basis van een analyse van de levenscyclus (LCA): alleen dan is een objectief totaalbeeld mogelijk. Tijdens de ontwerpfase en de lancering van de EasyBag hebben wij veel gedaan om inzicht te krijgen in de milieueffecten van deze nieuwe verpakking.


Het sterke punt van het gamma van BONDUELLE houdt duidelijk verband met het ruime assortiment: de milieuproblematiek is zeer divers en hangt samen met de kenmerken van de producten. Metallic verpakkingen hebben een hoog recyclinggehalte maar vergen meer transport vanwege het gewicht van de verpakking.


Ook hier wordt de integriteit van het product tijdens de talloze handelingen gegarandeerd. Daarentegen bieden verpakkingen op basis van niet-biologisch afbreekbaar plastic interessante voordelen: qua logistiek is het transport goedkoper, de afvalvolumes zijn lager en er zijn minder handelingen nodig.


Zo zie je dat het geen kwestie is van zwart-wit: geen product scoort vanuit algemeen milieuoogpunt 100% goed of slecht. Het is echter van fundamenteel belang om voor ieder product het beheer te optimaliseren en het milieueffect zoveel mogelijk te beperken: dat is de dagelijkse uitdaging van het aanbod van BFS aan haar klanten.

En wat zijn de resultaten?
En wat zijn de resultaten?


Op het gebied van de verpakkingen: een 100% positief resultaat. We hebben uitgerekend wat de koolstofbalans van een EasyBag is in vergelijking met die van een klassiek conservenblik met dezelfde inhoud. Uit de LCA blijkt dat de EasyBag 25% minder CO2 uitstoot: vanuit milieuoogpunt een zeer belangrijk resultaat.


Met het productaanbod van BFS in grootverpakking (2,5 tot 5 kg nettogewicht) kan het gebruik van primaire en secondaire verpakkingen worden teruggebracht en blijven de negatieve milieueffecten relatief beperkt.


Gerechten "exclusief" op basis van groenten zijn niet alleen vanuit voedingskundig oogpunt aanbevelenswaardig maar ook vanuit milieuoverwegingen: er zijn hiervoor weinig of geen schakels hogerop in de productieketen noodzakelijk, zoals bij de melk- of vleesproductie het geval is.

BONDUELLE FOOD SERVICE
BFS en u
 
uw inspiratiebron